In de rubriek klantcases worden klanten over de samenwerking met Nieman geïnterviewd.

BAM Wonen

Mathieu Hoffmann -BAM Wonen

Mathieu Hoffmann -BAM Wonen

Prof-Schoemaker-Plantage-Klinkerbuurt

Prof-Schoemaker-Plantage-Klinkerbuurt

Project

Nul-op-de-meter-huizen met lage maandlasten in de Klinkerbuurt, de eerste woonbuurt van de Schoemaker Plantage in Delft. Op de voormalige TNO-locatie wordt dé nieuwe woonbuurt van Delft gerealiseerd met in totaal ruim achthonderd woningen. Lees meer

Interview

Voor dit project is Mathieu Hoffman,Projectmanager Nieuwbouw Concepten BAM Wonen geïnterviewd door Jurgen Slippens en Leonie Spruijt over de kwaliteitsborging bij dit project.

Waarom de pilot?

Onze opdrachtgever AM uit Utrecht heeft een aantal jaren geleden de locatie Schoemakers Plantage in Delft aangekocht. Hier moeten de komende jaren honderden woningen komen. De gemeente Delft is één van de gemeente welke onderdeel uitmaken van de pilot ‘Keurmerk Stichting Garantiewoning’ onder de Crisis- en herstelwet. BAM is aangesloten bij  Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) en zo zijn wij met Nieman Kwaliteitsborging in aanraking gekomen om een pilot te starten. We hebben eerder ervaring opgedaan met een pilot echter hebben we nog niet eerder in zo’n uitgebreide vorm kwaliteitsborging toegepast. We zijn erg enthousiast over deze vorm en aanpak. De hele materie van private kwaliteitsborging heeft een negatieve bijsmaak. Mensen hebben zonder te weten wat het nu echt inhoud meteen het idee dat het extra werk is en er alleen maar last van hebben. Dat sentiment moet weggehaald worden.

Wat heeft de pilot opgeleverd?

Het levert met name bewustwording op. Je wordt bewust van wat je doet en waarom je dat doet. Met ‘we doen het altijd al zo’ kom je niet meer weg. Het gaat continu om het kunnen aantonen dat je bouwt conform de afspraken. De druk om bewijs aan te leveren ontbreekt bij projecten in het huidige stelsel. Wat ik terugkrijg vanuit het projectteam is dat het wel meer tijd kost aan de voorkant, maar uiteindelijk gaat de kwaliteit omhoog en de faalkosten omlaag. Het levert uiteindelijk dus geld op, doordat je op voorhand problemen kan tackelen. Het is vooral nog een kwestie van gewenning. Tijdens de uitvoering zal men echt alert moeten worden op de kwaliteit en daarnaast uiteindelijk kunnen bewijzen dat je het product oplevert wat je hebt verkocht.

Waarom heeft u gekozen voor Nieman kwaliteitsborging?

De taak van Nieman Kwaliteitsborging is het toetsen van bouwregelgeving en daarvoor moet je  kritisch zijn en zo heb ik het ook ervaren: als positief kritisch. Nieman zoomt heel erg in op de inhoud, tot op de laatst komma. Soms vraag je jezelf wel eens af hoe hebben ze iets gevonden? Zelf wisten we dit dan niet of zagen het over het hoofd. Ook de uitgebreide adviezen en rapporten geven ons veel inzichten. Nieman Kwaliteitsborging vraagt goed door en gaat diep in op de materie en dat is erg waardevol.

Zou u dit project en Nieman anderen aanbevelen?

Ik zou het iedereen aanbevelen. Echter moet men er wel rekening mee houden dat je er aan de voorkant meer tijd in moet steken, maar je krijgt er uiteindelijk veel voor terug. We hebben eerder een pilot gedaan rondom kwaliteitsborging met een andere partij, maar dat was erg summier. Toen waren de doelstellingen ook vooraf niet goed met elkaar afgestemd. Je moet in zo’n project goed weten wat je als partijen van elkaar verwacht. Met Nieman Kwaliteitsborging ervaren wij dit heel anders. Nieman Kwaliteitsborging geeft doelstellingen aan en zorgt dat de verwachtingen onderling helder zijn. De pilot heeft gezorgd voor een groot stuk bewustwording. Door de scherpte van Nieman Kwaliteitsborging in de rapportage werden we soms gewezen om ons huiswerk net iets nauwkeuriger te doen.

Vragen?

heeft u vragen over dit project of interview? Neemt u dan contact op met Jurgen Slippens