Op 7 februari ging het in het BNR-programma Bouwmeesters over bouwfouten en bouwtoezicht.

Er gaat nog wel eens iets fout in de bouw en dat kost miljoenen. Hoeveel precies? En vooral: hoe lossen we dit op?

In BNR Bouwmeesters gaan Rob Nijsse, hoogleraar Structural Design Technische Universiteit Delft en Wico Ankersmit, Directeur Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland, met elkaar in discussie over het verbeteren van de kwaliteit én nut en noodzaak van meer bouwtoezicht. Om een en ander te verduidelijken lichtte collega Jurgen Slippens zijn werkzaamheden als kwaliteitsborger op de bouw toe.

Kwaliteitsborger aan het werk

Jurgen was aanwezig bij een woningbouwproject van Smits Bouwbedrijf in Langedijk in het kader van de pilot met het Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB) instrument SWK. Hij liet horen hoe hij steekproefsgewijs controleert op kwaliteit en hoe hij dit verwerkt in het gebouwdossier. Hiermee gaf hij aan dat kwaliteitsborging van meerwaarde is op de bouw en dat door samenwerking tussen bouwer en kwaliteitsborger de beoogde kwaliteit behaald wordt.

Luister hier naar dit nieuwsitem over kwaliteitsborging 

bnr_nieuwsradio

 

 

 

 

 Meer informatie

Als u zelf aan de slag wil met kwaliteitsborging en hierbij toelichting en ondersteuning kan gebruiken, neem dan gerust contact met Jurgen Slippens op.