Adriaan de Jong

Senior adviseur

Sinds 1993 werk ik bij de Nieman Groep en als senior adviseur dagelijks bezig met vraagstukken waarbij het Bouwbesluit een rol speelt. Vanaf 2003 ben ik betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van private bouwplantoetsingen volgens BRL 5019. Het voldoen aan het Bouwbesluit is geen doel op zich maar wel onlosmakelijk verbonden met ontwikkeling en realisatie van bouwprojecten in Nederland. Door vanaf het begin van het ontwerp niet alleen rekening te houden met het programma van eisen van de opdrachtgever maar daarbij ook steeds de voorschriften in het Bouwbesluit te betrekken door tussentijdse toetsingen uit te voeren, vormt het Bouwbesluit geen belemmering in het proces maar een hulpmiddel om brandveiligheid, bouwfysica, akoestiek, constructie, bouw- en installatietechniek en bruikbaarheid steeds integraal op elkaar af te stemmen. Het is dan juist een leidraad voor een efficiënt verlopend ontwerpproces. Graag denk ik met u mee om hier invulling aan te geven.