7Enexis12Apr2016Enexis heeft haar bestaande bovenregionale kantoor in Zwolle zeer duurzaam en energiezuinig gerenoveerd. Daarnaast is er gekozen voor een duurzame en energieneutrale uitbreiding en vervangende nieuwbouw van het gebouw. Hierbij word het bestaande kantoor aan de Marsweg samen met de uitbreiding geïntegreerd tot een nieuw gebouw.

BREEAM- excellent is de score die het Enexis-gebouw E kreeg bij de BREEAM-NL-beoordelingsmethode.

In de planopzet van SACON krijgt Enexis een gezicht naar de Marsweg, waarbij het bestaande schakelstation een belangrijke identiteitsdrager voor het ontwerp wordt. Tussen het schakelstation en het kantoor wordt een promenade aangelegd, waaraan de nieuwe representatieve hoofdentree van het kantoor is gelegen.

Werkzaamheden Nieman Groep

Enexis-kwaliteitsborgingNieman voert het kwaliteitsborgingstraject uit samen met de BREEAM expert begeleiding. Ronald Pool is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging en Martin Dunnink is onze BREEAM expert. Afgelopen juli heeft Nieman de luchtdichtheidsmetingen (BREEAM punt ENE26: Waarborgen thermische kwaliteit Gebouwschil) uitgevoerd.
Het resultaat Eis qv10 < 0,2. Gemeten 0,195 dm3/s.m2 !!

 

Bekijk de film van februari 2016 : Duurzame renovatie kantoor Enexis door Van Wijnen

Bekijk film gemaakt op de Dag van de Bouw op 4 juni 2016: