Nieman Kwaliteitsborging als coach

 

Onder coachen verstaan we het begeleiden van de gehele bouwkolom bij de implementatie van de veranderingen op het gebied van kwaliteitsborging. Iets dat we feitelijk al jaren doen, maar wat door de komst van de WKB mag rekenen op een fors toenemende vraag.

We voorzien hierin door onze expertise aan te wenden en over de schouder van de bouwer, onderaannemer, leverancier, installateur, etc. mee te helpen kwaliteitszorgsystemen in te richten en/of te praktiseren.

Daarnaast hebben we onze kwaliteitsaanpak verwoord in IRIS® (Investigate Risk, Inspect Solutions) en dit heeft er onder meer toe geleid dat naast ED Controls nu ook een tool beschikbaar is voor risico-management: QR controls. Deze ontwikkeling is een goed hulpmiddel voor iedereen die in de bouw met risicogerichte kwaliteitsborging aan de slag wil. Wij leveren hiervoor de inhoud (borgingspakketten) maar dragen deze werkwijze ook actief uit (trainingen) en passen deze zelf toe (coachen van projecten).

We begeleiden diverse (grote) projecten waarin we waar mogelijk ook de expertise van Nieman aanwenden. Een goed voorbeeld hiervan is de kwaliteitsbegeleiding voor Hart van Zuid te Rotterdam, waarbij we vanuit Nieman Kwaliteitsborging actief zijn en waarbij diverse adviseurs van Nieman Raadgevende Ingenieurs als auditor en inspecteur worden ingezet voor de inhoudelijk bewaking op risicovolle onderdelen.

Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor de gehele keten: een producent, leverancier en onderaannemer heeft belangrijke bouwstenen in handen waarmee de kwaliteit gaat worden geborgd.

Wil je hier meer over weten? Voer dan een nulmeting uit!