PI Zaanstad 2016-02In Zaanstad is in 2016 een penitentiaire inrichting opgeleverd die plaats biedt aan ruim duizend gedetineerden. Het volledige complex is gerealiseerd door het consortium Pi2, be­staande uit Ballast Nedam en Imtech Building Services. Het DBFmo-contract voor 25 jaar is mede­bepalend voor de keuze van de verschillende installaties en noodzaakt tot een optimale samen­werking tussen de verschillende partijen.

Op 6 september is de officiële opening door Zijne Majesteit de Koning. In de inhuizing volgt kort hierna.

Nieman is partner van Pi2

De realisatie van het project lag in handen van het consortium Pi2; een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam (bouwkundige werk­zaamheden) en Imtech Building Services (E- en W-installaties). EGM Architecten, Fokkema & Partners, Nieman en Mecanoo architecten zijn partners van Pi2.

Nieuwbouw gevangenis PI2, WestzaanHet ‘masterplan kwaliteit’, dat aan de basis ligt van de kwaliteitsborging, spreekt over ‘oog voor kwaliteit’ op meerdere niveaus:
  • De primaire borging van alle kwaliteits­aspecten door Ballast Nedam zelf.
  • De kwaliteitsschil aansturing van het pro­ces door Nieman en bestaande uit diverse experts.
  • Tertiaire borging van de kwaliteit door de opdrachtgever middels risico gestuurde kwaliteitsborging. In de praktijk is hier­voor een Technical Inspection Service aangesteld op de specifieke gebieden constructies, bouwfysica en brandveilig­heid. Daarnaast wordt het proces geborgd door externe audits.

 

Nieman is ver­antwoordelijk voor deze kwaliteitsborging. Nieman Kwaliteitsborging manager Jan Pieter van Dalen: ‘Een mooi voorbeeld van een optimale, integrale samen­werking is de ontwikkeling van de ventilatie­schachten. Deze moesten zo klein mogelijk zijn om het gebouw niet onnodig groot te maken, maar uiteraard wel voldoende ruimte bieden aan de installatie die hierin moet worden onder­gebracht.

Foto’s © Pi2

Lees meer