“Kwaliteitsborging op weg naar stemming…” was de kop van het bericht op 4 april 2019 van Instituut voor Bouwkwaliteit. Lees het artikel hier.

In het artikel wordt aangegeven dat een aantal partijen gestaag doorgaat met de voorbereidingen op de wet kwaliteitsborging. Ook Nieman Kwaliteitsborging staat hierbij niet stil.

Op het moment dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ingevoerd toetst niet meer de gemeente of de bouwplannen voldoen, maar is er een kwaliteitsborgingstraject ingevoerd waarbij aangetoond gaat worden dat hetgeen is gebouwd daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. In de kern door de bouwer met onderaannemer en leveranciers, bewaakt en afgehecht door een onafhankelijke kwaliteitsborger aan de hand van een kwaliteitsinstrument. Oog voor kwaliteit wettelijk geregeld!

Nieman Kwaliteitsborging vervult de rol van externe kwaliteitsborger voor diverse kwaliteitsinstrumenten (VKB Instrument SWK, BRL 5019, Metaal Bouw Borg, KOMO) en coacht al jaren diverse bouwbedrijven, onderaannemers, leveranciers en woningcorporaties om de kwaliteit op een praktische wijze zelf aan te tonen.

Verwachte invoerdatum Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: 1 januari 2021.

Wilt u zich voorbereiden op deze stelselwijziging? Dat kan! Wij bieden hiervoor de volgende mogelijkheden aan:

  • Begeleiding van pilotprojecten in zowel de rol van externe borger als coach.
  • Introductietrajecten VKB samen met SWK (voor de aangesloten bouwers van SWK).
  • Nulmeting voor leveranciers.
  • Masterclasses kwaliteitsborging
  • Coaching- en implementatietrajecten op maat.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de inhoud van de Wet en wat voor u de consequenties zijn.

Dit kan via info@niemankwaliteitsborging.nl of bel met Suzan Danckaarts of Emile Jansen via (030) 241 3427.

Wet-Kwaliteitsborging